Udtalelse

 

”Fra tid til anden får jeg en elev, som midt i et travlt arbejdsliv giver sig selv lov til at udfolde sit
kunstneriske talent.
Et menneske, om hvem jeg tænker, hvad kunne det ikke være blevet til, hvis vedkommende
havde valgt maleriet som levevej fra starten af…
For manges vedkommende skyldes det angst for en usikker levevej eller tvivl om eget talent og
manglende opbakning.
For andre er det måske i virkeligheden lidt anderledes – de er dybest set livskunstnere, og deres
kunstneriske arbejde er blot et udtryk for en særlig evne til at være i livet på en åben, sansende og
bevægelig måde.
For 15 år siden kom en elev ind på mit malehold, som havde en bemærkelsesværdig sans for at få
farven til at klinge i maleriet.
Den slags sans for farve som man ikke kan lære, men har med sig.
Efter min mening burde denne kvinde have valgt at leve som kunstner.
Hun var glad for det liv hun levede og de mennesker hun var i kontakt med hver dag.
Men denne kvinde havde modet! Hun sagde sit arbejde op, for at hellige sig sit kunstneriske
talent!
Hendes liv, som denne bog vidner om, er blevet et kunstværk i sig selv.
Med tiden lærte jeg Lises mand Johan at kende.
Her gør det samme sig gældende; – den følsomhed og det nærvær der er i hans fotografier, har
også fået lov at forme hans liv.
Til glæde for andre!
Ulla Lundsgart
Billedkunstner
Kunstnerisk leder af The Garden Studio”

Udtalelse

 

”Fra tid til anden får jeg en elev, som midt i et travlt arbejdsliv giver sig selv lov til at udfolde sit
kunstneriske talent.
Et menneske, om hvem jeg tænker, hvad kunne det ikke være blevet til, hvis vedkommende
havde valgt maleriet som levevej fra starten af…
For manges vedkommende skyldes det angst for en usikker levevej eller tvivl om eget talent og
manglende opbakning.
For andre er det måske i virkeligheden lidt anderledes – de er dybest set livskunstnere, og deres
kunstneriske arbejde er blot et udtryk for en særlig evne til at være i livet på en åben, sansende og
bevægelig måde.
For 15 år siden kom en elev ind på mit malehold, som havde en bemærkelsesværdig sans for at få
farven til at klinge i maleriet.
Den slags sans for farve som man ikke kan lære, men har med sig.
Efter min mening burde denne kvinde have valgt at leve som kunstner.
Hun var glad for det liv hun levede og de mennesker hun var i kontakt med hver dag.
Men denne kvinde havde modet! Hun sagde sit arbejde op, for at hellige sig sit kunstneriske
talent!
Hendes liv, som denne bog vidner om, er blevet et kunstværk i sig selv.
Med tiden lærte jeg Lises mand Johan at kende.
Her gør det samme sig gældende; – den følsomhed og det nærvær der er i hans fotografier, har
også fået lov at forme hans liv.
Til glæde for andre!
Ulla Lundsgart
Billedkunstner
Kunstnerisk leder af The Garden Studio”


Nu med blomst


Blomst